Clarico-Offer style 5

veilige websites

maak gebruik van een ssl-certificaat

Versleutel het dataverkeer op je website en voorkom dat onbevoegden kunnen uitlezen wat er via je website wordt verstuurd.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Domein validatie

Certificaten met domein validatie bevatten geen bedrijfsgegevens. Er wordt alleen gecontroleerd of de aanvrager controle heeft over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd. Het certificaat wordt door alle browsers vertrouwd en zorgt voor een veilige verbinding met 128/256 bits encryptie.

Validatie

De domeinvalidatie gebeurt door een validatiecode te sturen naar een e-mail adres op het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd. Voor deze domeinvalidatie zijn een aantal e-mailadressen toegestaan: admin, administrator, webmaster, hostmaster en postmaster@ van het domein waarvoor de aanvraag wordt gedaan. Daarnaast is het mogelijk om de adressen uit de domeinnaamhouder (whois) gegevens hier voor te gebruiken.

Bij Comodo certificaten is het ook mogelijk om voor de controle een bestand op de website te plaatsen of een record aan de DNS toe te voegen. Welk bestand of record dit moet zijn geeft ons systeem tijdens het bestellen aan.

Levertijd

Door het ontbreken van de bedrijfsgegevens wordt het certificaat meestal enkele minuten nadat de domeinvalidatie heeft plaats gevonden uitgegeven. Bij verdachte domeinen kan er een handmatige controle plaats vinden waardoor de levertijd langer kan zijn.


Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Organisatie validatie

De certificaten met organisatie validatie bevatten bedrijfsgegevens. De bezoekers van een website kunnen met deze bedrijfsgegevens controleren of ze op de website van het juiste bedrijf zijn. De bedrijfsgegevens worden in het certificaat opgenomen, maar komen niet prominent in beeld zoals dat bij EV certificaten het geval is.

Validatie

Naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagdworden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken, en erwordt ter verificatie naar de organisatie gebeld.

Levertijd

De levertijd van de certificaten verschilt per leverancier. Doordat er een telefonische verificatie uitgevoerd moet worden is delevertijd langer dan bij domeinvalidatie, maar bijvoorbeeld Comodo certificaten kunnen we tijdens kantooruren binnen een kwartier leveren.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Uitgebreide validatie

Certificaten met uitgebreide validatie (Extended Validation) tonen de bedrijfsnaam in een groene adresbalk en voldoen aan zeer strenge vastgestelde richtlijnen.

Validatie

Naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd worden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken, en er wordt ter verificatie naar de organisatie gebeld. Voor sommige leverancier is het noodzakelijk dat er documenten worden ondertekend en ons worden toegestuurd.

Levertijd

Voor de uitgebreide controles die moeten worden uitgevoerd is de levertijd bij EV certificaten het langst. Voor de verwerking van aanvragen van een EV aanvraag van Comodo is meestal een werkdag nodig, bij andere leveranciers soms iets langer.


hoeveel domeinen of apparaten wil je beveiligen?

Wij helpen je het juiste certificaat te kiezen

Wil je een certificaat aanvragen voor je website of (NAS) server? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen je graag met vrijblijvend advies en een offerte op maat om je de best passende oplossing aan te bieden.

informeer naar de mogelijkheden